Weetjes

Sint-Oedenrode 

Boskant hoort bij de gemeente Sint-Oedenrode* (ca 4 km). Sint-Oedenrode is een gezellig Brabants dorp met een marktplein met een kiosk. Rondom het centrum zijn vele restaurantjes, lunchrooms en terrasjes. Verder zijn er alle winkels die je zo direct nodig mocht hebben. Bijvoorbeeld: AH, Jumbo, Aldi, Action, Hema, Bakker Bart, Zeeman, Kruidvat, Blokker enz. enz.

*M.i.v. 1 januari 2017 is de gemeente Sint-Oedenrode gefuseerd met Schijndel en Veghel. Deze nieuwe gemeente heeft de naam Meierijstad gekregen.

In en om het centrum vind u verder:

  • Kasteel Henkenshage met wandelpark. Dit wandelpark gaat over in de Diependaal. Dit broekgebied is oorspronkelijk aangelegd voor de klompenindustrie.
  • Het gemeentehuis met een oud en nieuw gedeelte
  • Sint-Paulusgasthuisjes: hierin is het VVV gevestigd en een museum voor Poffers
  • Plan Dotterbloem: In de dorpskern is het plan Dotterbloem gerealiseerd, waarbij de loop van de rivier de Dommel meer zichtbaar is geworden. Het aangelegde Dommelpark is hier een onderdeel van
  • Dotterbloem is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap. Een mooi natuurlijk aangelegd gebied, dat zeker het bezoeken waard is
  • Martinuskerk: met daarvoor een plein waarop een beeld van bisschop Bekkers staat
  • Martinushuis: hierin is momenteel de bibliotheek en de apotheek gevestigd
  • De Knoptoren: markant punt dat al vanaf de A50 zichtbaar is. Achter de knoptoren ligt ook een deel van het plan Dotterbloem

Natuurgebieden

Hier vindt u meer informatie over de natuurgebieden in de omgeving.

In Sint-Oedenrode zijn verschillende beschermde natuurgebieden: De Vresselse Bossen met de Hazenputten, de Geelders, de Scheeken, de Moerkuilen, de Dommelbeemden en de Diependaal.

De Scheeken

Dit gebied nabij het kerkdorp Boskant bestaat uit populierenbossen van verschillende leeftijden, doorplant met spar en eik. Landschappelijk is dit vooral een open boslandschap, vooral door zijn grootschalig karakter, erg fraai te noemen. Ook in en om de vele weilandjes staan vaak oude populieren. De bodem is in het algemeen vrij lemig en vochtig, waardoor zich een bijzondere vegetatie en fauna heeft kunnen ontwikkelen. Ook hier zijn wandelroutes aangegeven.

Het Vresselse bos met de Hazenputten

Het Vresselse Bos ligt ten oosten van het Kerkdorp Nijnsel en de rivier de Dommel. Het beslaat een oppervlakte van ruim 250 ha en ligt op een stuifzandheuvel, die ongeveer drie meter hoger is dan de omringende akkers. In de vorige eeuw bestond dit gebied nog voornamelijk uit zandverstuivingen en heide. Omdat de boeren op de omringende akkers veel last hadden van het stuifzand werd besloten de akkers te beschermen door de stuifzanden te bebossen. De in de bossen uitgespaarde vennen en natte heide vormen nu erg fraaie onderdelen tussen het bos en de begroeide heuvels. De ingang van de Vresselse Bos is aan de weg Vogelsven.

De Geelders

Het natuurgebied “de Geelders”, nabij het kerkdorp Olland, heeft grote landschappelijke- en natuurwaarde en is het oudste gebied. Door de eeuwen heen is het weinig veranderd. Ook nu wisselt het hakhout af met open gedeelten, eikenbosjes en hier en daar naaldbomen. In het begin van de twintigste eeuw is het eikenhout gedeeltelijk verdwenen of tot bos omgezet. De opvallende weelderigheid en afwisseling van de begroeiing hangt samen met de verschillen in bodemgesteldheid, waterstand en cultuurmaatregelen. Het gebied omvat daardoor een rijke schakering aan flora en fauna. De grote oppervlakte en de variatie binnen het gebied vormen een goed broed-, voedsel- en rustgebied voor allerlei vogels. Ook hier zijn gemarkeerde wandelroutes.

De Moerkuilen en Dommelbeemden

De Dommelbeemden liggen aan de oostelijke oevers van het riviertje de Dommel (tussen Nijnsel en Sint-Oedenrode). Het is een natuurreservaat van 100 ha. Schrale hooilanden, een verdroogde beekmeander met kleine moerasgebieden en ouderwets beheerde weilandjes vormen de ingrediënten voor dit uiterst aantrekkelijke natuurgebied. Grenzend aan de Dommelbeemden vindt u de Moerkuilen, een Veenplas die door turfsteken is ontstaan. Deze veenput ligt te midden van een prachtig broekbos en wordt begrensd door begroeide stuifkoppen. Ook deze gebieden hebben een rijke flora en fauna. Door de Dommelbeemden en om de Moerkuilen loopt een 4,5 km lange, door blauwe paaltjes gemarkeerde, veldweg. Deze route gaat voor een deel door soms drassige weilanden en over akkers. Het beginpunt ligt op de parkeerplaats bij de Moerkuilen en is te bereiken vanaf de Lieshoutsedijk tegenover pand nr. 39. Daar staat een informatiebord met gegevens over de flora en de fauna.